handl

Forretningerne i Brundby og omegn, bidrager til vedligeholdelse og forskønnelse af byens offentlige fællesarealer


- donationerne bruges til at byens frivillige kan passe stier, hække, frugthave, legeplads og meget mere -

Vandforsyningens fælleskontor Samsø støtter også Brundby!