lopper

lopper i vandtårnet


Byens gamle vandværk - i daglig tale "Vandtårnet", blev for nogle år siden, overdraget til Brundby Borgerforening og bruges nu som loppemarked. Lopperne, som øens folk donerer, bliver omsat til at vi har økonomi til at vedligeholde og forskønne byens fællesarealer.Vil du donere?


Skriv til info@brundby.dk eller ring til formand Krista Tranberg tlf.

5134 7252.


Tusind tak til alle tidligere donorer! Jeres effekter er omsat til vedlige-holdelse og forskønnelse af byens fællesarealer.


ÅbningstiderVi har åbent alle dage i sommersæsonen. I ydermånederne, har vi åben i weekender. 


Kig efter flag og skilt på Skolebakkevej


Åbent hus


Kristi Himmelfartsdag har vi åbent hus kl. 11-15. Kom og gør et kup, og hyg dig med kage og kaffe.


Skolebakkevej 16B