naturgenopretning"Vandhullet" overtaget af krat, buske og siv

GENOPRETNING AF NATUR


Brundby Borgerforening er i gang med genopretning af naturen omkring vandhullet, på Mejerivej, med økonomisk støtte fra Samsø Kommune og Friluftsrådet.


En lille og historisk sø i Brundby skal nu frem i lyset igen, til glæde for insekter, dyr og mennesker. Søen blev oprindelig brugt af bønderne til at vaske deres hestevogne, i. Derfor er der en skrånende stensætning ned i søen, som bliver bevaret. Der vil også blive lagt trædesten ud i søen, så man kan gå tørskoet ud og kigge på salamandre, insekter og frøer.


Arbejdet som er påbegyndt i efteråret 2020, sikrede først og fremmest de bevaringsværdige planter fra den vandtomme sø; gule iris, engkappelejer og en masse brøndkarse. Dernæst er brombærkrat, dunhammer, siv og andet "kratværk" fjernet.


I foråret 2021, når engkappelejerne igen blomstrer, vil det være muligt at se søens vandspejl, sidde på en bænk og nyde udsigten over området.


"Vandhullet" som ligger ved siden af BBUI's klubhus på Mejerivej 10, fuldender det store og rekreative område i Brundby, der omfatter boldbane, legeplads, frugt- og bærhave, og shelterne på Bøgebjerg. Stierne omkring "vandhullet" vil være handicapvenlige.
Projektet "Genopretning af naturområde"


Samsø Kommune har bidraget med 10.000 kr. i drifttilskud, og støtte af naturvejlederen, Friluftsrådet har doneret 50.000 kr.

til rydning af krat, græsfrø, planter, fuglekasser, slotsgrus til stierne, bænke og infotavler.

En stor del af arbejdet med rydning sker ved frivillighed fra byens borgere og "fritidssamsinge".

"Vandhullet" er omkranset af marker, boliger og det rekreative område ved Bøgebjerg.

Mens det er efterår, og inden det er blevet godt

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend