arrangementer

Arrangementer


Arrangementer i 2024

24. august

Fællesmiddag

Vandtårnet


16. oktober kl. 10-13

Bål & Mad for børn

Vandtårnet


2. november

Lys i Mørket

Vandtårnet


10. november

Mortensaften

Brundby Hotel (Rockhotellet)


1. december kl. 16

Juletræstænding

Trekanten, Brundby


*** Der kommer løbende yderligere detaljer ligesom der tages forbehold for at der kan forekomme ændringer


Lørdag d. 24 august

Fællesspisning

Sted: Vandtårnet i Brundby

Yderligere information følger

Der tages forbehold for ændringer.


Arrangementer annonceres typisk på vores Facebook side "Brundby", i SamsøPosten og på Kultunaut.


Ved vores begivenheder, arrangementer mv. vil vi ofte tage billeder og efterfølgende publicere disse billeder på vores Facebook side ”Brundby” eller på vores hjemmeside www.brundby.dk. Vi publicerer kun almindelige og harmløse billeder.


Ved at deltage i vores begivenheder, arrangementer mv. accepterer deltagere, at dette finder sted.

 

Inden vi publicerer et billede, vurderer vi ud fra en helhedsvurdering af billedet og formålet med publiceringen om billedet er almindeligt og harmløst. Det gør vi ud fra følgende retningslinjer:

 

  • Almindelige billeder: Billedet viser identificerbare personer, og viser ikke følsomme oplysninger. Indeholder billedet ikke identificerbare personer, er det ikke omfattet af GDPR-regler. Personer er identificerbare, hvis de kan genkendes.
  • Harmløse billeder: Ud fra almindelig fornuft udstiller, udnytter eller krænker billedet ikke nogen af de personer, der er på billedet. Hvis der er børn og unge på billedet, er vi ekstra opmærksom på, om billedet er harmløst