naturgenopretning

et klart vandspejl efter grønt og grums


En lille og historisk sø i Brundby er kommet frem i lyset igen til glæde for insekter, dyr og mennesker. Søen blev oprindelig brugt af bønderne til at vaske deres hestevogne i. Derfor er der en skrånende stensætning ned i søen. Der er lagt trædesten ud i søen, så man kan gå tørskoet ud og kigge på salamandre, insekter og frøer.


Arbejdet med genopretning blev påbegyndt i efteråret 2020, og forårets arbejde består af planering, klargøring til en bænk ved klubhuset og et bordbænkesæt ved stien med slotsgrus.

Der skal sås hvidkløver og tyndes ud i et stort piletræ. Trædesten bliver lagt i vandkanten og planter bliver tilbagesat i vandet efter opbevaring i baljer under renoveringen .
Der er lavet vedligeholdelsesplan for området, så det ikke gror til igen. Som med alt andet i Brundby, passes det af byens frivillige.


Søen ved siden af BBUI's klubhus på Mejerivej 10, fuldender det store og rekreative område i Brundby, der omfatter boldbane, legeplads, frugt- og bærhave, og shelterne på Bøgebjerg. Stierne omkring søen vil være handicapvenlige.


Genopretning af naturområde i Brundby


Samsø Kommune har bidraget med 10.000 kr. i drifttilskud, og støtte af naturvejlederen, Friluftsrådet har doneret 50.000 kr.

til rydning af krat, græsfrø, planter, fuglekasser, slotsgrus til stierne, bænke og infotavler.

Efteråret 2020 sikrede vi de bevaringsværdige planter fra den vandtomme sø; gul iris og engkappelejer

En stor del af arbejdet med rydning sker ved frivillighed fra byens borgere og fritidssamsinge


Engkappeleje

Vandhullet er omkranset af marke boliger og det rekreative område ved Bøgebjerg

Gul Iris

Mens det er efterår, og inden det er bldvet godt