foreningen

Brundby Borgerforening                 


Brundby har gennem årtier haft tradition for at have en borgerforening.

"Brundby og Omegns Borgerlige klub" blev stiftet i 1908, og siden har foreningen varetaget byens interesser, både for såvidt angår forskønnelse af byens fællesarealer og som arrangør af sociale og kulturelle arrangementer for børn og voksne. 

Bestyrelsen


Formand

Krista Tranberg

Trekanten 7, 8305 Brundby

Telefon 51 34 72 52


info@brundby.dk

Kasserer

Ellen Kolby Jensen

Telefon 24 29 27 05


egebjerggaard8305@gmail.com

Medlemskab & kontingent

Næstformand

Troels Ladefoged


Bestyrelsesmedlemmer

Ole A. Nielsen

Karin Jensen


Suppleanter

Rona Sørensen

Anders Mortensen


Som medlem af Brundby Borgerforening støtter du op om det arbejde, borgere i byen gør for at vedligeholde og forskønne byens fællesarealer. Det kommer også dig til glæde som borger i byen.


Medlemskab koster 150 kr. pr. år pr. husstand. Det giver en stemme ved den årlige generalforsamling. i marts. Du modtager nyhedsmail med bl.a. invitationer til arrangementer. Desuden kan du leje vandtårnet til en reduceret medlemspris.


Medlemskab kan tegnes ved at udfylde formuleren, klik herKontingentet indbetales via mobile pay 13205 eller bankindbetaling til Danske Bank 9570-13146500. Husk at påføre email eller telefonnummer i overførslen.