mødereferater

Mødereferater

Referater af den senest afholdte generalforsamling findes her.

Du har mulighed for at rekvirere referater fra tidligere år. I så fald bedes du anvende formularen, klik her. Og du bedes anføre hvad du ønsker tilsendt pr. email, ret specifikt.