mødereferater

Mødereferater

Referater af den senest afholdte generalforsamling, samt referater af møder i bestyrelsen for valgåret, kan findes her.

Du har mulighed for at rekvirere referater fra tidligere år. I så fald bedes du anvende formularen, klik her. Og du bedes anføre hvad du ønsker tilsendt pr. email, ret specifikt.

Klik på det møde nedenfor, du ønsker. Åbner i pdf i nyt vindue.

Bestyrelsesmøde 7. juni 2021